RYON Märk Whiteboard Cleaner

89.00 kr

RYON Märk whiteboard-rengöring är otroligt effektiv. Den tar till och med bort vår egen permanenta märkfärg! Spraya, torka av – klart! Flaskan rymmer 250 ml och produkten går att köpa styckevis.

Etikettinformation

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade  trymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Säkerhetsdatablad

Artikelnr: 253 Kategori:

RYON Märk whiteboard-rengöring är otroligt effektiv. Den tar till och med bort vår egen permanenta märkfärg! Spraya, torka av - klart! Flaskan rymmer 250 ml och produkten går att köpa styckevis.

Etikettinformation

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade  trymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Säkerhetsdatablad

Ytterligare information

Vikt 0.350 kg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.