RYON Märk- och Stämpelfärg, Svart 1 L, art nr 131

439.00 kr

RYON permanent text- och märkbläck. Används som stämpelfärg inom skogsbruket, samt i jordbruk, industri och andra storskaliga verksamheter. Vattenfast och fäster utmärkt på metall, plast, trä, glas, betong, kakel, sten mm, även i fukt och kyla. Finns att få i många olika färger, som Blå, Grön, Röd, Svart, Violett och Brun. Finns i förpackningar om 9 st., 15 st. & 20 st. Kontakta oss vid frågor: info@ryonmark.se

Etikettinformation

Varning
Innehåller xylen och (2,3-dihydro-2,2-dimetyl-6-((4-(fenylazo)-1-naftyl)azo)perimidin). Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt eller inandning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad  exponering. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas ångor. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med  mycket tvål och vatten. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

SDB Ryon Text- och Märkbläck (131) svart

Artikelnr: 131 Svart Kategori:

RYON permanent text- och märkbläck. Används som stämpelfärg inom skogsbruket, samt i jordbruk, industri och andra storskaliga verksamheter. Vattenfast och fäster utmärkt på metall, plast, trä, glas, betong, kakel, sten mm, även i fukt och kyla. Finns att få i många olika färger, som Blå, Grön, Röd, Svart, Violett och Brun. Finns i förpackningar om 9 st., 15 st. & 20 st. Kontakta oss vid frågor: info@ryonmark.se

Etikettinformation

Varning
Innehåller xylen och (2,3-dihydro-2,2-dimetyl-6-((4-(fenylazo)-1-naftyl)azo)perimidin). Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt eller inandning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad  exponering. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas ångor. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med  mycket tvål och vatten. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

SDB Ryon Text- och Märkbläck (131) svart

Ytterligare information

Vikt 1.01 kg
Färg

Svart, Röd, Blå, Grön, Violett, Brun

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.