RYON Märk Medium, 12-pack blandade färger

282.30 kr

Ryons permanenta märkpenna för tuffa miljöer.

RYON Märk Medium. Permanent, vattenfast och frosttålig märkfärg för professionellt bruk.

Fäster utmärkt på metall, plast, trä, glas, betong, kakel, sten mm.

Gjorda för proffs inom skog, bygg & industri.

Den här förpackningen om 12 pennor innehåller 3 röda, 3 svarta, 3 gröna och 3 blå.

Etikettinformation svart

Fara

Skadligt vid hudkontakt eller inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Undvik att inandas ångor. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

SDB Ryon-Märk MEDIUM (111).docx

Etikettinformation alla färger

Varning

Skadligt vid hudkontakt eller inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Undvik att inandas ångor.  Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

SDB Ryon-Märk MEDIUM 2019

Artikelnr: 211 Kategori:

Ryons permanenta märkpenna för tuffa miljöer.

RYON Märk Medium. Permanent, vattenfast och frosttålig märkfärg för professionellt bruk.

Fäster utmärkt på metall, plast, trä, glas, betong, kakel, sten mm.

Gjorda för proffs inom skog, bygg & industri.

Den här förpackningen om 12 pennor innehåller 3 röda, 3 svarta, 3 gröna och 3 blå.

Etikettinformation svart

Fara

Skadligt vid hudkontakt eller inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Undvik att inandas ångor. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

SDB Ryon-Märk MEDIUM (111).docx

Etikettinformation alla färger

Varning

Skadligt vid hudkontakt eller inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Undvik att inandas ångor.  Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

SDB Ryon-Märk MEDIUM 2019

Ytterligare information

Vikt 0.5 kg
Färg

Blandade

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.